Kaikille kasvattajille ja pelikulttuurista kiinnostuneille suunnattu maksuton Pelikasvattajan käsikirja on saanut jatko-osan! Ensimmäisen käsikirjan julkaistusta on tämän kirjan julkaisuun kulunut viisi vuotta. Näiden vuosien aikana pelikulttuuri on muuttunut tuntuvasti ja pelikasvatuksesta on tullut aiempaa tavoitteellisempaa. Uudessa kirjassa kymmenet pelitutkimuksen, pelikasvatuksen ja pelialan asiantuntijat kertovat omista lähtökohdistaan siitä, millaisia tärkeitä kysymyksiä pelaamiseen liittyy juuri nyt!

Lataa kirja ePub-muodossa

Lataa kirja PDF-muodossa

Lue Google Play Books palveussa

Kiinnostaako pelikasvatus? Kaipaatko uutta tietoa pelaamisesta, pelikulttuureista tai niihin liittyvistä kasvatuskysymyksistä?

Missä mennään pelikasvatus? -seminaari kerää yhteen kaikki pelikasvatuksesta kiinnostuneet Suomen Pelimuseoon Tampereelle torstaina 6.4.2017.

Sanapari “digitaalinen pelaaminen” herättänee monenlaisia mielikuvia. Yksi ajattelee huolestuneena nuorisoa ja räiskintäpelejä, toinen työpäivän katkaisevaa pasianssitaukoa, kolmas perheen yhteistä harrastusta. Samalla tulee näkyviin digitaalisen pelaamisen ja sen ympärille rakentuneiden kulttuurien moninaisuus. Yhdistävä tekijä on digitaalisuus: tuttujen fyysisten pelikorttien ja -lautojen sijaan pelejä pelataan älylaitteilla, tietokoneilla ja pelikonsoleilla.

Suomen Elektronisen urheilun liiton tuottama eettinen ohjeisto sisältää erilaisia ohjeita niin pelaajille, järjestäjille kuin vanhemmillekin, jotka toimivat elektronisen urheilun parissa.

Ohjeisto sisältää erilaisia ohjeita käyttäytymiseen, kanssapelaajien kunnioittamiseen sekä yhdenvertaisuuden lisäämiseen.

Pelikasvattajien verkosto kutsuu pelitutkimuksen, hyvinvoinnin ja mediakasvatuksen asiantuntijoita ja tutkijoita osallistumaan uuden Pelikasvattajan käsikirjan kirjoittamiseen!

Nuorisotyö lanittaa on menetelmäopas, joka keskittyy yhteen pelikulttuurin ilmiöön, LAN-tapahtumiin. Tarkoituksena on avata LAN-tapahtumien maailmaa sekä kulttuuria lanittamisen ympärillä. Kirjassa käsitellään käytännön esimerkkien kautta, kuinka nuorisotyö voi näkyä LAN-tapahtumassa.

Pelaaminen on hyödyllinen ja hauska ajanviete, mutta joskus pelaaminen voi muuttua hauskasta ajanvietteestä tylsäksi puurtamiseksi tai viedä aikaa muilta tärkeiltä asioilta.

Tämän taulukon avulla voit tarkastella omaa pelaamistasi ja sen mahdollisia vaikutuksia sinuun ja läheisiisi.

Digitaalinen pelaaminen on lisääntynyt teknologian kehittymisen myötä viime vuosikymmeninä. Se voi olla viihdettä, kuntoutusta, hyvinvoinnin ylläpitämistä, mutta se voi olla myös koukuttavaa ja hallitsematonta. Tässä Netikäs-sarjan kuudennessa vihkossa tarkastellaan digitaalista pelaamista ja sen mahdollisuuksia.

Mediakasvatus ja sen osana pelikasvatus kuuluvat varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa ja esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa media on vahvasti läsnä. Laaja-alaiset osaamisalueet Monilukutaito ja Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (TVT) tulivat uudistuneiden perusteiden myötä uusina osa-alueina kansallisiin linjauksiin.

Kuuluuko digitaalinen pelaaminen nuorisotyöhön? Voiko pelien ympärille järjestettyä toimintaa toteuttaa nuorten parissa tehtävässä työssä tavoitteellisesti?

Nuorisotyö pelaa on menetelmäopas, joka tarjoaa käytännön toimintaesimerkkien avulla näkökulmia ja työkaluja siihen, miten positiivista pelikulttuuria voidaan eri tavoin edistää nuorisotyössä.

Aparaattisaari on tarinallinen oppimisympäristö, joka tukee Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (2016) tavoitteita liittyen medialukutaitoon ja tieto- ja viestintäteknologian taitoihin.

Oppimisympäristö muodostuu Aparaattisaari-pelistä ja toiminnallisia tuokioita sisältävistä tarinoista. Osallistavat tarinat syventävät pelissä avattuja teemoja. Peli ja tuokiot muodostavat esiopetusympäristöön soveltuvan pedagogisesti eheän kokonaisuuden.

Tarvitsetko kattavasti perustietoa pelaamisesta, siihen liittyvistä ilmiöistä ja kasvatuksellisista kysymyksistä?

Maksuton Pelikasvattajan käsikirja on kirjoitettu pelaajien, pelintekijöiden, pelikasvattajien, tutkijoiden ja pelihaittojen ehkäisemistyötä tekevien ihmisten yhteistyönä, pyrkien mahdollisimman neutraaliin, asialliseen ja opastavaan lopputulokseen.

This free book about Game Education is written by the Network of Game Educators. The book is intended as an aid for all types of game educators. The target group consists of parents, schools, libraries, youth organisations, and anyone with connections to children, adolescents or adults that play digital games. The aim is to provide expert information, based on research and experience, about what gaming and related phenomena are all about.

This book is a cooperation between gamers, game designers, game educators, researchers and people working with problem gaming, thereby striving for a neutral, objective and helpful end result. When it comes to gaming (as a hobby, a sport, a profession or a potential source of trouble) there’s so much bias, so many correct or false perceptions, and conflicting comments that we together want to offer an easily approachable guide.

Download Game Educator's Handbook (PDF)

Yläkoululaisille ja sitä vanhemmille suunnattu tarina kertoo Epusta, joka pelaa tietokonepelejä useita tunteja päivässä. Videolla Eppu pohtii pelaamisen hyötyjä ja haittoja, vanhempien ajatuksia pelaamisesta sekä oman pelaajauransa tulevaisuutta. Tarinassa käsitellään pelaamista harrastuksena, kohtuullista ja liiallista pelaamista, sekä vanhempien suhtautumista pelaamiseen.

#pelikasvatus