KAVI:n tulkintalinjaksi on vakiintunut, että ikärajajoustoa ei tule käyttää lapsiryhmissä. Tämä koskee kaikkea toimintaa, jonka osana kuvaohjelmia tarjotaan julkisesti. Ikärajajoustoa ei tule siten soveltaa esimerkiksi harrastustoiminnassa, kunnallisessa nuorisotyössä, järjestöissä, seurakunnissa, yritystoiminnassa tai vapaaehtoistoiminnassa edes vanhempien luvalla tai ammattikasvattajan läsnä ollessa.

Puhu lasten kanssa peleistä säännöllisesti. Sopikaa kuinka suuri osuus vapaa-ajasta käytetään peleihin, liikkumiseen, harrastuksiin ja muihin lapsen kasvua ja kehitystä tukeviin toimintoihin.

Kansallisesta Pelipäivästä nopeasti kaikkien yhteiseksi Peliviikoksi laajentunut teemaviikko on nostanut pelaamiseen liittyviä teemoja julkiseen keskusteluun jo kymmenen vuoden ajan!…

Tämä vuosi tulee olemaan merkittävä suomalaiselle pelikasvatukselle monestakin syystä, joita ensimmäinen on tämä uusi portaali, joka kokoaa tuoreita pelikasvatuksen julkaisuja, kiinnostavia videoita, tehtäviä pelikasvatuksen tueksi, sekä pelejä erilaisten aiheiden käsittelyyn.