Pelikasvatus nuorisotyössä

Nuorten kohtaaminen pelien äärellä on ollut nuorisotyön keskeisiä menetelmiä jo vuosikymmeniä. Pelit ovat lähes kaikki tavoittava kulttuurimuoto, joka tarjoaa luontevan välineen moninaisten ilmiöiden käsittelyyn. Nuorisotyössä pelikasvatus pyrkii esimerkiksi nuorten osallisuuden, järjestäytymisen, suvaitsevaisuuden ja ryhmäytymisen edistämiseen, sekä pelien kautta tehtävään kulttuurikasvatukseen.

Keskeiset toimijat: Verke, Hyvinkään nuorisopalvelut, Bunkkeri-toiminta, GameONjkl, Pelitalo Helsinki, Tampereen ev. lut seurakunta

#pelikasvatus