Pelikasvatus kouluissa

Kouluissa keskiössä on lasten ja nuorten pelaaminen. Kouluissa pelikasvatus keskittyy esimerkiksi pelikasvatuksellisiin keskusteluihin oppilaiden kanssa, pelikulttuurin kriittiseen tarkasteluun ja soveltuvien alojen oppilaitoksissa myös pelien kehittämiseen ja elektoriniseen urheiluun. Koulut ovat keskeisessä asemassa pelikulttuurin avaamisessa pelejä pelaamattomille huoltajille.

Keskeiset toimijat: Mediataitokoulu, Playful Learning Center, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry

#pelikasvatus