Pelikasvatus kodeissa

Kodeissa pelikasvatuksen tavoitteena on ohjata perheenjäseniä muita huomioivaan elämää rikastuttavaan pelaamiseen. Oleellista on innostuksen vaaliminen ja kiinnoksen osoittaminen perheenjäsenen peliharrastuksesta. Pelaamisen ja arjen yhteensovittamisessa on pohdittava kuinka pidän huolen riittävästä unesta, ergonomiasta, liikkumisesta, sosiaalisista suhteista ja muista velvollisuuksistani?

Keskeiset toimijat: Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry, Mannerheimin lastensuojeluliitto, Peliraati, Viihdevintiöt

#pelikasvatus